Shop Mobile More Submit  Join Login
[Doodle] Iris by Wind1006 [Doodle] Iris by Wind1006
One of my OCs. Her name is Athamaral Iris

----------------------------------------------------------------------------

Paint Tool SAI

----------------------------------------------------------------------------

Iris @ Me

:icondonotuseplz::iconmyartplz:
Add a Comment:
 
:icondazzlingend:
DazzlingEnd Featured By Owner Apr 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
She is so cute! I love your lines and her hair style. What a fabulous design. Great work!
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Apr 3, 2014  Hobbyist Artist
I really appreciate your kind words
Reply
:iconmakaylafashion:
Makaylafashion Featured By Owner Mar 29, 2014  Hobbyist Digital Artist
This is really pretty! What paint program do you use?
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Mar 30, 2014  Hobbyist Artist
I use Paint Tool SAI. Thanks for your support ~^^~
Reply
:iconhinagiko-solvek:
Hinagiko-Solvek Featured By Owner Dec 8, 2013  Hobbyist
cute...Hatsune-Miku-(Smile) [Music Girl] 06 
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Artist
Thank you ~^^~
Reply
:iconhinagiko-solvek:
Hinagiko-Solvek Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist
welcom
Reply
:iconhekirushiina:
HekiruShiina Featured By Owner Nov 30, 2013  Hobbyist Artist
Cute quá đê à :icongtthblushplz: 
Ít khi nào thấy nàng vẽ tóc hồng :icongyaaplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 30, 2013  Hobbyist Artist
Xanh, xám, trắng nhiều rồi giờ phải đổi gió đi chứ :iconpapmingplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Nov 29, 2013
Moe moe moe !!!:icongyahhplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Artist
Cô chuyên vẽ gái moe rồi tôi nào dám bì
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Nov 29, 2013
bây giờ tôi vẽ được bê đê thoai : ))))))))
Reply
:icongenerou219:
generou219 Featured By Owner Nov 29, 2013  Student Traditional Artist
t bị nghiện kiểu vẽ màu nhạt và sketch Ọ v Ọ~~
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Artist
*Dẩu mỏ* tôi ứ thích
Reply
:iconastraroszu:
Astraroszu Featured By Owner Nov 29, 2013  Student General Artist
Oc dễ thương quá à :iconiloveitmoreplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Artist
Í hị hị cảm ơn người :icongyaa2plz:
Reply
:icontakahashimikae:
TAKAHASHIMikae Featured By Owner Nov 29, 2013  Student
ấy có bảng vẽ r àLlama Emoji 09 (Drinking Tea) [V1]
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Artist
À không, mềnh có lâu rồi nhưng hồi trước thích chơi màu mạnh nét đậm. Độ này đang muốn thay đổi style chút :icongo-on-plz:
Nấm cứ gọi mềnh là Wind đi ha
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
November 29, 2013
Image Size
930 KB
Resolution
1203×1520
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
323
Favourites
22 (who?)
Comments
18
×